Ledelse i små og mellomstore virksomheter er en bok skrevet av Morten Erichsen, Frode Solberg og Trond Stiklestad.

Formålet med å legge sentrale lederverktøy ut på denne nettsiden er å bidra til praktisk anvendelse og innlæring av lærebokens mange tema. Her finner lederen og studenten verktøyene som de kan benytte ved løsning av ulike ledelsesmessige problemstillinger og oppgaver. Enten dette er oppgaver som må gjøres i en virksomhet som leder, eller som ledd i tilegnelse av kunnskap og kunnskapsutvikling for studenter.

Alle verktøy er forankret i pensum, slik at en redegjørelse for tema, begrep og selve modellene vil være godt belyst der. Forfatternes mål er å presentere gode lederverktøy, gi oppskrifter for analyser, prosesser og beslutningsgrunnlag. Vi oppfordrer til å tilpasse verktøyene og anvendelsen av disse ut i fra eget behov. Verktøyene må gjerne skreddersys!

Lederverktøyene er alle angitt med hvilket kapittel det enkelte lederverktøyet er knyttet til, samt anvendte kilder. Enkelte verktøy er utviklet av forfatterne. Hver fil ligger som PDF til fri nedlasting.

I tillegg inneholder denne nettsiden PowerPoint-filer med komplett undervisningsopplegg for læreboken. Filene er forbeholdt forelesere som benytter boken som pensum for sine studenter. For å få tilsendt passord, kontakt digitalt@fagbokforlaget.no